Alfred de Grote

Alfred de Grote was ongeveer duizend jaar geleden een wijze, dappere koning in Engeland. Hij verdedigde zijn volk tegen verschrikkelijke vijanden en bracht vrede en orde in zijn land, dat het zuidelijke deel van het eiland Groot-Brittannië was. (Er waren toen verschillende koningen in Engeland.) Alfreds mensen werden de West-Saksen genoemd. In die tijd waren de meest verschrikkelijke krijgers de Denen, die vaak vanuit hun huis in Denemarken de Noordzee over zeilden om de West-Saksen te beroven en te doden. Alfred werd koning in het jaar 871.

De koning werd uitgescholden

De eerste keer dat de Denen daarna zijn land binnenvielen, verdreef hij ze. Een paar jaar later kwamen ze terug en deze keer versloegen ze het leger van Alfred en moest de koning zich verstoppen in een moeras. Koning Alfred gaf niet op. Hij zwierf onder zijn volk in vermomming. Langzaam verzamelde hij zijn verstrooide leger weer bij elkaar. Eens verbleef hij in het huis van een oude vrouw die hem vertelde dat hij een paar taarten moest kijken die ze aan het bakken was. Toen hij voor het vuur in slaap viel en de koeken liet branden, schold de oude vrouw, niet wetende dat hij de koning was, hem uit en noemde hem een ​​nietsnut.

De Denen werden verslagen

Maar uiteindelijk verzamelde Alfred zijn leger en versloeg de Denen in een grote strijd. Alfred zette een goede regering op, nam wijze wetten aan en bracht vrede en orde in zijn land. In die tijd konden de meeste mensen niet lezen of schrijven, en de weinigen die wel konden schrijven, gebruikten alleen de Latijnse taal. Alfred bracht leraren en geleerde mannen uit alle delen van zijn land en uit andere landen in Europa, om boeken te schrijven en de mensen te onderwijzen. Koning Alfred hielp de boeken te schrijven. In plaats van het Latijn gebruikte hij de taal van het volk, Angelsaksisch, wat de Engelse taal werd die we tegenwoordig spreken. In 892 vielen de Denen opnieuw aan en na vier lange jaren tegen hen te hebben gevochten, versloeg Alfred hen opnieuw. Hij stierf in 899, toen hij ongeveer 50 jaar oud was.

Denemarken